Marzena Bartoń

505 028 387


Nazywam się Marzena Bartoń, jestem psychologiem, pracuję z dziećmi z różnymi potrzebami rozwojowymi w Ośrodku Rehabilitacyjnym, prowadzę wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznym przedszkolu, pracowałam również z osobami dorosłymi w Domu Pomocy Społecznej, oraz prowadzę prywatną praktykę.

Studia magisterskie na kierunku psychologia ukończyłam w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie, tam też skończyłam studia podyplomowe na kierunku Stosowana Analiza Zachowania. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Diagnozy i Terapii Neuropsychologicznej, natomiast w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej odbyłam dwu stopniowe szkolenie i otrzymałam certyfikat uprawniający do prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej. Posiadam też świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki, oraz szkoleń z zakresu: neuromotorycznej terapii taktylnej, ontogenezy motorycznej, systemu komunikacji PECS i innych.

W pracy z ludźmi czy to małymi, czy dużymi :) ważny dla mnie jest jak najlepszy kontakt i rozumienie potrzeb klienta, stworzenie warunków akceptacji i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz współpraca ze środowiskiem rodzinnym

Anna Siekierka

600 917 655


Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W swojej pracy fizjoterapeuty specjalizuję się w pracy z niemowlętami i małymi dziećmi metodami Kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi, oraz European Bobath Tuors Association – Terapia i Ocena Neurorozwojowa. Praca w Ośrodkach rehabilitacji i prowadzenie prywatnej praktyki pozwoliło mi zdobyć ogromne doświadczenie w pracy z małymi pacjentami.
W swojej pracy cenę profesjonalizm, dobry kontakt z pacjentami i współpracę z rodzicami. Ważne jest dla Mnie poczucie bezpieczeństwa małych pacjentów, zadowolenie rodziców. Praca z dziećmi daje Mi dużo radości i sprawia ogromną satysfakcję.