Wracamy do pracy w trybie stacjonarnym od 1 czerwca
18 maja 2020
Konsultacje u fizjoterapeuty, trenera personalnego
2 marca 2021
Pokaż wszystko

Pani Ilona Stępień uzyskała tytuł Terapeuty metody FITS

Z przyjemnością informujemy, że Pani Ilona Stępień uzyskała tytuł Terapeuty metody FITS

jest to – Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy i skolioz wg metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz).

Metoda FITS jest koncepcją autorską, która stosowana jest w terapii skolioz, wad postawy ciała, jako wspomaganie leczenia gorsetowego, przygotowanie do zabiegów operacyjnych,

korekcji obręczy barkowej i miednicznej po operacji.

Metoda FITS obejmuje 3 etapy:
1. Badanie i uświadomienie pacjenta.
2. Przygotowanie do korekcji: trening kontroli senso­motorycznej, usuwanie barier mięśniowo-powięzio­wych ograniczających ruch korekcyjny.
3. Trójpłaszczyznową korekcję – budowanie i stabili­zowanie korekcyjnych wzorców ruchowych w otwartych i zamkniętych łańcuchach biokinematycznych, w po­zycjach funkcjonalnych.

Zapraszamy do zapisów

Komentarze są wyłączone.