Przedstawiamy nowe cen obowiązujące
w NPPP COGITO od styczna 2018:

 

Rehabilitacja 70 zł / 50 min 50 zł / 30 min
Terapia psychologiczna 70 zł / 50 min 50 zł / 30 min
Terapia pedagogiczna 70 zł / 50 min 50 zł / 30 min
Terapia logopedyczna 70 zł / 50 min 50 zł / 30 min
Integracja sensoryczna 70 zł / 50 min 50 zł / 30 min
Terapia taktylna, Masaż Shantala  70 zł / 50 min 50 zł / 30 min
Konsultacja neurologiczna 100 zł / wizyta
Konsultacje: psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna 100 zł / wizyta
Terapia ręki 70 zł / 50 min 50 zł / 30 min
Klub Malucha 30 zł / 120 min – płatne z góry za cały miesiąc
Terapia małżeństw i par 80 zł / godzina
Diagnoza 250 zł
Opinia 300 zł

 Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że w naszej Poradni istnieje
możliwość 
skorzystania z bezpłatnych zajęć 
w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.