Siekierka Anna

fizjoterapeuta, pedagog specjalny
współwłaściciel Poradni

Jestem między innymi absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na Wydziale Wojskowo-Lekarskim, gdzie ukończyłam studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. Od początku swojej drogi zawodowej specjalizuję się i kształcę w rehabilitacji pediatrycznej. Systematycznie uczestniczę w warsztatach i szkoleniach dotyczących najnowocześniejszych metod fizjoterapeutycznych dotyczących rozwoju dziecka, diagnostyki i sposobu leczenia fizjoterapeutycznego maluchów. Bardzo interesuję się globalnymi problemami dzieci. Rozszerzając swoje zainteresowania i chęć niesienia pomocy zarówno dziecku jak i jego rodzinie otworzyłam wspólnie z koleżanką NPPP w Siedlcach chcąc holistycznie podejść do problemów dzieci i ich rodzin. W COGITO prowadzę Rehabilitację, Kinezjologię rozwojową wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi European Bobath Tuors Association – Terapię i Ocenę Neurorozwojową, korekcję wad postawy. Jestem członkiem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju, prowadzę rehabilitację najmłodszych podopiecznych Poradni.

Zajmuję się zawodowo szeroko pojętymi problemami neurorozwojowymi dzieci. Zaburzeniami dotyczącymi zarówno aspektów ruchowych jak sfery psychospołecznej. Korzystam ze współpracy koleżanek i kolegów stanowących zespół Poradni jeżeli problem dziecka wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Serdecznie zapraszam do współpracy z naszą placówką

Bartoń Michał

socjoterapeuta, terapeuta SI
współwłaściciel Poradni

Jestem absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Collegium Balticum w Szczecinie, historykiem, socjoterapeutą, honorowym dawcą krwi i żołnierzem. 
Planując utworzenie Poradni ukończyłem studia podyplomowe  Organizacja i zarządzenie oświatą, w szczególności  zainteresowała mnie tematyka dynamiki i zarządzania konfliktem. 
Jestem doświadczonym nauczycielem i mam zaszczyt pełnić obowiązki Rzecznika Praw Ucznia w największej siedleckiej szkole ponadgimnazjalnej. W Poradni pełnię funkcję dyrektora i prowadzę konsultacje indywidualne oraz zajęcia grupowe dla nastolatków, pracuję w nurcie terapii behawioralnej ważne jest dla mnie tu i teraz. 
Prowadząc  wraz Anią i Krzysztofem Poradnię cenię  profesjonalizm zespołu COGITO i współpracę z rodzicami. Ważne jest dla mnie poczucie bezpieczeństwa  pacjentów i zadowolenie rodziców.  
To, że możemy pomagać zarówno dzieciom jak i rodzicom i opiekunom  daje mi dużo radości i sprawia ogromną satysfakcję. 
 

Urszula Borkowska

– logopeda i polonista z wykształcenia i zamiłowania.

Swoje umiejętności zdobyła na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (podyplomowe studia logopedyczne) oraz na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach (kierunek: filologia polska z logopedią). Zawodowo od 4 lat pracująca z dziećmi ze spektrum autyzmu w nurcie terapii behawioralnej. Obecnie, poza terapią logopedyczną, zajmuje się zaburzeniami żywienia (wybiórczości pokarmowe, sztywności związane z jedzeniem, odmowa jedzenia itd.). Ukończyła liczne szkolenia oraz kursy np. „Dysfagia” (Prakseda Szyper, Andrea Hys), „DIAGNOSTYKA I TERAPIA NEUROLOGOPEDYCZNA ZABURZEŃ FUNKCJI ORALNYCH, ZWIĄZANYCH Z POBOREM POKARMÓW I NADAWANIEM MOWY” (Aleksandra Łada), „Terapia Behawioralna – moduł 3 – stopniowy (dr. Monika Suchowierska – Stephany), VB- MAPP (Marta Sierocka – Rogala), „Od dźwięku do języka – rozwijanie komunikacji dzieci z autyzmem”.

Budrecki Andrzej

pedagog, terapeuta uzależnień

Absolwent pedagogiki UPH, instruktor gotografii i plastyki , ukończył Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium nowoczesnych metod terapii i diagnozowania uzależnienia i współuzależnienia, Studium Psychoterapii Grupowej Treningu Psychologicznego( Instytut Psychologii Zdrowia oraz licznych kursów, między innymi Mediacji rodzinnej, Szkolenie Fundacji “Dzieci Niczyje” Krzywdzenie i wykorzystywanie seksualne dzieci, Dialog Motywacyjny.

Pracuje przede wszystkim z osobami uzależnionymi od alkoholu ale również od narkotyków i uzależnień behawioralnych: hazardziści, również ze współuzależnionymi najczęściej kobiety: żony, matki osób uzależnionych. Pracuję z osobami z problemami DDA i DDD, z osobami z problemem dorastania w rodzinach w których występował problem uzależnień lub innych dysfunkcji: przemoc, zdrady, choroby przewlekłe.

Filipek Edyta

pedagog, terapeuta SI

Nazywam się Edyta Filipek, jestem oligofrenopedagogiem. Obecnie pomagam nastolatkowi z niepełnosprawnością sprzężoną w publicznym gimnazjum sprostać wymaganiom szkolnym. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem w przedszkolach.

Studia magisterskie na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną ukończyłam na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej odbyłam dwustopniowe szkolenie uprawniające mnie do diagnozowania i prowadzenia terapii Integracji Sensorycznej. W Międzynarodowym Instytucie dr. Swietłany Masgutowej uczestniczyłam w szkoleniu z Terapii Taktylnej. Ukończyłam także kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacja dzieci autystycznych organizowany przez Centrum Edukacji „MENTOR” w Mońkach. W trosce o najmłodszych podopiecznych Poradni ukończyłam szkolenie z Masażu Szantala.

Praca w przedszkolach oraz praktyka w różnych ośrodkach szkolno- wychowawczych nauczyła mnie, że każde dziecko jest w stanie osiągać sukcesy, potrzebna jest tylko cierpliwość terapeuty, empatyczny stosunek do każdego dziecka oraz czerpanie radości z tego co się robi. Pracując w Cogito mam możliwość wzbogacać swoje doświadczenia zawodowe umożliwiające mi jak najbardziej satysfakcjonującą pracę z dziećmi.

W COGITO prowadzę Terapię pedagogiczną, Terapię taktylną, Integrację Sensoryczną, jestem członkiem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

 

Jaworska Małgorzata

pedagog, teraspeuta SI

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie i Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Z dziećmi pracuję już ponad 20 lat. Wykonywany zawód jest jednocześnie moją największą pasją. Zauważyłam, że coraz więcej dzieci wymaga specjalistycznej pomocy i niestandardowych rozwiązań, dlatego też zainteresowałam się Integracją Sensoryczną. Ukończyłam kurs i zostałam certyfikowanym terapeutą. Ponadto ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Wczesne Wspomaganie Dzieci ze Złożonymi Zaburzeniami oraz Wspieranie Ich Rodzin oraz takie kursy jak: Masaż Shantala, Metoda Verbotonalna I 0 i Metoda IT I0. W pracy z dziećmi staram się rozpoznać indywidualne potrzeby każdego dziecka i organizować terapię w najbardziej atrakcyjny sposób czyli przez zabawę. W COGITO prowadzę terapię pedagogiczną, Integrację Sensoryczną, jestem członkiem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju

mgr Katarzyna Marciniak

dietetyk

Studia I stopnia ukończyłam na UPH (Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny) w Siedlcach na kierunku dietetyka, studia II stopnia ukończyłam na SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego). Doświadczenie zdobywałam podczas praktyk w szpitalach, poradniach dietetycznych, poradniach diabetologicznych, poradni SGGW, sanepidzie, restauracjach oraz przedszkolach. Na swoim koncie mam opublikowany artykuł znajdujący się w bazie Pub-Med. Doświadczenie z pacjentem zdobywałam i zdobywam poprzez indywidualne spotkania i porady dietetyczne. Jestem dietetykiem z pasji, chętnie dalej się dokształcam i jestem na bieżąco z informacjami dietetycznymi. Swoją wiedzę poszerzam poprzez uczestnictwo na różnego rodzaju wykładach dietetycznych, kursach, czytanie pism z dziedziny dietetyki oraz śledzenie najnowszych badań.

Mroczkowska Ilona

pedagog, psychoterapeuta

Nazywam się Ilona Mroczkowska. Jestem pedagogiem i psychoterapeutą w trakcie czteroletniego podyplomowego szkolenia w Studium Terapii Rodziny przy Stowarzyszeniu OPTA w Warszawie. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej i terapeutycznej. Doświadczenie zdobywam prowadząc terapię rodzinną w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie, jak również pracując indywidualnie. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Wiele lat pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi na różnych płaszczyznach utwierdziło mnie w przekonaniu, jak ważne są relacje między ludźmi. Jak trudno sie je definiuje, jak wiele potrafią przysporzyć cierpień. Zaciekawienie na ten temat doprowadziło mnie do miejsca, w którym jestem dzisiaj…

Psychoterapia to dla mnie wyjątkowe spotkania pomiędzy terapeutą, a osobą bądź osobami znajdującymi się w szczególnym miejscu swojego życia. W gabinecie staram się stworzyć przestrzeń sprzyjającą do rozmów niezwykle ważnych, z którymi samemu często zbyt trudno jest się zmierzyć. Jako psychoterapeuta chcę towarzyszyć ludziom w ich przemianach i wspierać ich w poczuciu wpływu na własne życie.

Piotrowska Beata

pedagog

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, IPSiR- specjalizacja w zakresie oddziaływań psychokorekcyjnych, Studia Podyplomowe z Terapii Pedagogicznej, Pedagogiki Integracyjnej, Socjoterapii. Szkolenia z zakresu diagnozy i pracy z dzieckiem autystycznym, terapii indywidualnej i grupowej, terapii ręki. Wieloletni pracownik poradni psychologiczno- pedagogicznej. W COGITO prowadzę diagnozę pedagogiczną, terapię pedagogiczną oraz terapię ręki. Jestem członkiem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Rosocha Adrianna

psycholog, socjoterapeuta

Dyplomowany psycholog z uprawnieniami pedagogicznymi, socjoterapeuta pedagog specjalny, specjalista wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. W trakcie kursu terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach, kursach. W swojej pracy z dziećmi i młodzieżą staram się rozwijać drzemiący w nich potencjał. Interesuję się pracą naukowo – badawczą, uwielbiam podróżować. Prywatnie jestem mamą 2, 5 letniego Oskara. W COGITO zajmuję się: – terapią psychologiczną – terapią pedagogiczną – treningiem Umiejętności Społecznych dla dzieci z Zespołem Aspergera – diagnozą intelektu oraz trudności szkolnych w tym dysleksji, dysortografii, dysgrafii, – socjoterapią – terapią taktylną.

Śliwińska Anna

pedagog, terapeuta SI

Dyplomowany pedagog i terapeuta Integracji sensorycznej, doświadczony pracownik placówek oświatowych i Ośrodka Rehabilitacji Dziennej

W COGITO prowadzi Trening umiejętności społecznych TUS

Stępień Ilona

fizjoterapeuta

Dyplomowany fizjoterapeuta, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, ukończyła kurs terapii taktylnej.W COGITO prowadzi rehabilitację, terapię taktylną jest członkiem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

mgr Hanna Szkup

neurologopeda, pedagog specjalny

Doświadczony pracownik placówek oświatowych i Ośrodka Rehabilitacji Dziennej.

Zakres terapii prowadzonej w COGITO

  1. Diagnoza i terapia neurologopedyczna dzieci
  • terapia rożnych wad wymowy;
  • rozwijanie kompetencji językowych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, opóźnionym rozwojem mowy, z afazją dziecięcą, niepłynnością, itp.;
  • wprowadzanie komunikacji alternatywnej (piktogramy, Makaton, PECS);
  • zajęcia grupowe z zakresu psychomotoryki;
  1. Diagnoza i terapia neurologopedyczna osób dorosłych
  • terapia afazji, dyzartrii – pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych, udarach mózgu i innych chorobach neurologicznych;
  • terapia laryngektomowanych – terapia mowy pacjentów po operacjach w obrębia jamy ustnej, gardła i krtani;
  • terapia dysfagii

Węglarska-Struczko Joanna

neurologopeda, pedagog specjalny

Jestem logopedą, pedagogiem specjalnym, pracującym z dziećmi w różnym wieku i różnymi potrzebami nie tylko w zakresie rozwoju języka i komunikacji, ale także w zakresie rozwoju poznawczego . Zajmując się terapią logopedyczną staram się spojrzeć całościowo na swoich podopiecznych, rozwijając ich umiejętności w różnych obszarach. Doświadczenie nabyte podczas pracy w: szkole, Poradni Logopedycznej, Ośrodku Rehabilitacji Dziennej, a także poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz różne kursy i szkolenia, w których staram się uczestniczyć, pomagają mi w doborze różnorodnych form, środków i metod stosowanych w pracy.

Przez kilka lat współpracowałam z Fundacją Orange „Dźwięki Marzeń”, prowadząc domową rehabilitację słuchu i mowy dzieci niesłyszących. Moi najmłodsi pacjenci mają kilka tygodni, najstarsi są dorosłymi ludźmi, dlatego każda terapia ma swój własny przebieg i jest dostosowana do konkretnej osoby.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie ukończyłam studia magisterskie na kierunku filologia polska oraz Podyplomowe Studia Logopedyczne. Ukończyłam także Podyplomowe Studia Oligofrenopedagogika i Dydaktyka Integracyjna, a w kolejnych latach Podyplomowe Studia z Zakresu Wczesnej Interwencji i Wczesnego Wspomagania Rozwoju – Pomoc Dziecku i Rodzinie na Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Podyplomowe Studia Surdologopedyczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Ukończyłam także różne specjalistyczne kursy, mi.in. uprawniające do prowadzenia terapii ręki oraz integracji odruchów ustno-twarzowych. Praca, którą wykonuję jest dla mnie źródłem satysfakcji, ale jednocześnie wyzwaniem w celu osiągnięcia zamierzonych celów.

W COGITO prowadzę Terapię logopedyczną, neurologopedyczną, rehabilitację słuchu, logorytmikę, diagnozy logopedyczne, jestem członkiem Zespołu Wczesnego Wspomagania.

Wojcieszuk Iwona

neurologopeda

Dyplomowany logopeda, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warszawskiego, Studiów Podyplomowych o kierunku neurologopedia. Doświadczony pracownik placówek oświatowych, Ośrodka Rehabilitacji Dziennej, absolwentka licznych szkoleń z zakresu logopedii i neurologopedii. W Poradni prowadzi Terapię logopedyczną, członek Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Witkowska Anna

lekarz neurolog

Doświadczony, niezwykle lubiany przez dzieci i ceniony przez rodziców i terapeutów z naszego regionu lekarz neurolog. Pani doktor w Poradni prowadzi konsultacje i diagnozy neurologiczne.