Anna  Siekierka

 fizjoterapeuta, pedagog specjalny
współwłaściciel Poradni

Jestem między innymi absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na Wydziale Wojskowo-Lekarskim, gdzie ukończyłam studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. Od początku swojej drogi zawodowej specjalizuję się i kształcę w rehabilitacji pediatrycznej. Systematycznie uczestniczę w warsztatach i szkoleniach dotyczących najnowocześniejszych metod fizjoterapeutycznych dotyczących rozwoju dziecka, diagnostyki i sposobu leczenia fizjoterapeutycznego maluchów.

Bardzo interesuję się globalnymi problemami dzieci. Rozszerzając swoje zainteresowania i chęć niesienia pomocy zarówno dziecku jak i jego rodzinie otworzyłam wspólnie z koleżanką NPPP w Siedlcach chcąc holistycznie podejść do problemów dzieci i ich rodzin.

W COGITO prowadzę Rehabilitację, Kinezjologię rozwojową wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi European Bobath Tuors Association – Terapię i Ocenę Neurorozwojową, korekcję wad postawy. Jestem członkiem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju, prowadzę rehabilitację najmłodszych podopiecznych Poradni. Zajmuję się zawodowo szeroko pojętymi problemami neurorozwojowymi dzieci. Zaburzeniami dotyczącymi zarówno aspektów ruchowych jak sfery psychospołecznej. Korzystam ze współpracy koleżanek i kolegów stanowących zespół Poradni jeżeli problem dziecka wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Serdecznie zapraszam do współpracy z naszą placówką

Michał Bartoń

socjoterapeuta, terapeuta rodzin, terapeuta SI
współwłaściciel Poradni

Jestem absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Collegium Balticum w Szczecinie, terapeutą Integracji Sensorycznej,  sojoterapeutą, terapeutą rodzin i par, obecnie kończę Psychologię kliniczną i zdrowia na SWPS w Warszawie. Planując utworzenie Poradni ukończyłem studia podyplomowe  Organizacja i zarządzenie oświatą, w szczególności  zainteresowała mnie tematyka dynamiki i zarządzania konfliktem. W Poradni COGITO  pełnię funkcję dyrektora i prowadzę konsultacje indywidualne oraz zajęcia grupowe, terapie par i rodzin. Pracuję w nurcie terapii behawioralnej ważne jest dla mnie tu i teraz. Jestem  również członkiem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju  i prowadzę terapię Integracji Sensorycznej. Prowadząc  wraz Anią i Krzysztofem Poradnię cenię  profesjonalizm zespołu COGITO i współpracę z rodzicami. Ważne jest dla mnie poczucie bezpieczeństwa  pacjentów i zadowolenie rodziców.  To, że możemy pomagać zarówno dzieciom jak i rodzicom i opiekunom  daje mi dużo radości i sprawia ogromną satysfakcję. 

Budrecki Andrzej

pedagog, terapeuta uzależnień

Jestem absolwentem pedagogiki UPH, instruktorem fotografii i plastyki, ukończyłem Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium nowoczesnych metod terapii i diagnozowania uzależnienia i współuzależnienia, Studium Psychoterapii Grupowej Treningu Psychologicznego (Instytut Psychologii Zdrowia oraz licznych kursów, między innymi Mediacji rodzinnej, Szkolenie Fundacji “Dzieci Niczyje” Krzywdzenie i wykorzystywanie seksualne dzieci, Dialog Motywacyjny.

Pracuje przede wszystkim z osobami uzależnionymi od alkoholu ale również od narkotyków i uzależnień behawioralnych: hazardziści, również ze współuzależnionymi najczęściej kobiety: żony, matki osób uzależnionych. Pracuję z osobami z problemami DDA i DDD, z osobami z problemem dorastania w rodzinach w których występował problem uzależnień lub innych dysfunkcji: przemoc, zdrady, choroby przewlekłe.

Magdalena Bakuła

psycholog, terapia tatylna 

Psychologię ukończyłam w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z Przygotowania Pedagogicznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. na Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Bródnowskim oraz w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych. Ukończyłam takie szkolenia jak: Trening Zastępowania Agresji TZA, Trening Umiejętności Społecznych dla osób z zaburzeniami rozwoju oraz kurs MNRI Terapia NeuroTaktylna.

W COGITO Jestem   członkiem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju  i prowadzę terapię psychologiczną  i taktylną

Sylwia Księżopolska-Lis

 pedagog, logopeda

Jestem absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie ukończyłam studia magisterskie ze specjalizacją pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą oraz terapię pedagogiczną z edukacją włączającą. Na Uniwersytecie Warszawskim ukończyłam Pomagisterskie Studium Logopedyczne.

Praktykę logopedyczną zdobywałam w wielu przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, prywatnych gabinetach logopedycznych oraz na oddziałach szpitalnych.

Systematycznie staram się pogłębiać wiedzę oraz rozwijać swoje umiejętności uczęszczając na różnego rodzaju kursy i szkolenia z zakresu logopedii oraz pedagogiki, m. in. terapia ręki i zaburzenia małej motoryki I i II stopnia, metody wywoływania głosek, metoda werbo-tonalna, zaburzenia czynnościowe układu stomatognatycznego, ankyloglosja, seplenienie, jąkanie itp.

W COGITO jestem członkiem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju  i prowadzę terapię logopedyczną i terapię ręki.

Katarzyna Maciejuk

 Magister kształcenia zintegrowanego i wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej.

Doświadczenie zdobyłam podczas pracy w prywatnych gabinetach terapeutycznych min.  „Koliberek” w Węgrowie, „TiE” w Siedlcach, wielu przedszkolach publicznych i integracyjnych, domach pomocy społecznej dla osób chorych na alzheimera i schizofrenię.

Praca z dziećmi i osobami dorosłymi jest dla mnie wyzwaniem, pasją i ogromną przyjemnością. Kocham zbierać plony mojej pracy w postaci postępów rozwojowych swoich pacjentów i podopiecznych.  Każdy najdrobniejszy ”krok w rozwoju” moich pacjentów jest dla mnie niezmienną motywacją.  Bliski jest mi cytat Philsa Bosmana „ Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym”. Dodałabym od siebie, że każdy człowiek jest niezwykłą, indywidualną osobowością, dlatego moja praca nigdy nie jest taka sama.

W swojej pracy wykorzystuje wiedzę nie tylko ze studiów, praktyki własnej i literatury, ale także z licznych kursów i szkoleń dzięki którym realizuje swoją pracę w Cogito :

 • Kurs Terapia Neurotaktylna (według Masgutowej)
 • Kurs Integracja odruchów ustno-twarzowych (według Masgutowej)
 • Kurs Integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych cz. I( według Masgutowej)
 • Kurs Integracja schematów odruchów dynamicznych i posturalnych cz. II (według Masgutowej)
 • Kurs Archetypy Rozwoju Ruchowego (według Masgutowej)
 • Szkolenie Karta Rozwoju Psychoruchowego – KORP do diagnozy dziecka w wieku od 1. Miesiąc do końca 9 roku życia.
 • Kurs doskonalący ,, Trening Umiejętności Społecznych ‘’
 • Kurs Pierwsza pomoc przedmedyczna u dzieci
 • Szkolenie Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej (w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii ręki)
 • Szkolenie EEG Biofeedback- I stopnia
 • Kurs I stopnia p.t INSTRODUCTION TO HANDLE ON AUTISM ZROZUMIEĆ AUTYZM W POJĘCIU HANDLE
 • Warsztaty – ,,Rozwój mowy dziecka ”- Warsztaty – ,,Psychofizyczny rozwój dziecka. Skutki niezaspokojonych potrzeb oraz metody kompensacji opóźnień rozwojowych ”
 • Kurs Socjoterapii
 • Diagnoza ucznia nieprzystosowanego społecznie

W COGITO jestem członkiem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju  i prowadzę terapię pedagogiczną, terapię taktylną, Integrację Sensoryczną

Paulina Murawska

fizjoterapeuta, terapeuta SI

Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej, gdzie ukończyłam studia magisterskie na kierunku fizjoterapia. Podczas  praktyk studenckich  miałam okazję pracować w różnego rodzaju placówkach, dzięki czemu mogłam zdobyć cenne doświadczenie zawodowe. Ukończyłam kurs  MTG , rozluźniania mięśniowo-powięziowego oraz oczekuje na rozpoczęcie kursu PNF.  Staram się regularnie uczestniczyć w kursach oraz szkoleniach z zakresu fizjoterapii, aby ciągle pogłębiać swoją wiedzę. Jestem również certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej.  Od początku swojej przygody z fizjoterapią byłam ukierunkowana na pracę z dziećmi, która sprawia mi ogromną radość oraz satysfakcję. W COGITO jestem członkiem Zespołu Wczesnego Wspomagania, prowadzę rehabilitację oraz Integrację Sensoryczną.

Beata Piotrowska

pedagog

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, IPSiR- specjalizacja w zakresie oddziaływań psychokorekcyjnych, ukończyłam Studia Podyplomowe z Terapii Pedagogicznej, Pedagogiki Integracyjnej, Socjoterapii. Szkolenia z zakresu diagnozy i pracy z dzieckiem autystycznym, terapii indywidualnej i grupowej, terapii ręki. Jestem wieloletnim pracownikiem poradni psychologiczno- pedagogicznej.W COGITO jestem członkiem Zespołu Opiniującego, prowadzę diagnozy pedagogiczne, terapię pedagogiczną oraz terapię ręki.

Adrianna Rosocha

psycholog, pedagog specjalny, socjoterapeuta

Jestem dyplomowanym psychologiem z uprawnieniami pedagogicznymi, socjoterapeutą pedagogiem specjalnym, specjalistą wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Ukończyłam kurs  terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach, kursach. W swojej pracy z dziećmi i młodzieżą staram się rozwijać drzemiący w nich potencjał. Interesuję się pracą naukowo – badawczą, uwielbiam podróżować. Prywatnie jestem szczęśliwą mamą. W COGITO zajmuję się: – terapią psychologiczną – terapią pedagogiczną – treningiem Umiejętności Społecznych dla dzieci z Zespołem Aspergera – diagnozą intelektu oraz trudności szkolnych w tym dysleksji, dysortografii, dysgrafii, – socjoterapią – terapią taktylną.

Gabriela Rosa

logopeda, pedagog specjalny

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Logopedia i praca z dziećmi to moje dwie największe życiowe pasje. Każdego mojego małego pacjenta staram się zachęcić do pracy przygotowanymi według jego upodobań pomocami. Podczas zajęć na studiach miałam do czynienia z wieloma specjalistami, którzy szczególny nacisk kładli na zwiększenie skuteczności terapii poprzez łączenie różnych metod. Dzięki tej wiedzy typowo stolikową terapie logopedyczną zamieniam na zajęcia z elementami logorytmiki oraz logosensoryki. Dzieci dużo chętniej uczestniczą w takich zajęciach i na kolejne przychodzą z uśmiechem.  Zadowolenie moich pacjentów motywuje mnie do ciągłego poszerzania kwalifikacji.

W COGITO jestem członkiem Zespołu Wczesnego Wspomagania, prowadzę terapię logopedyczną.

Hanna Szkup

neurologopeda, pedagog specjalny

Jestem doświadczonym pracownikiem placówek oświatowych, medycznych  i Ośrodka Rehabilitacji Dziennej. W COGITO prowadzę terapię logopedyczną.

Zakres terapii prowadzonej w COGITO:

 1. Diagnoza i terapia neurologopedyczna dzieci
 • terapia rożnych wad wymowy;
 • rozwijanie kompetencji językowych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, opóźnionym rozwojem mowy, z afazją dziecięcą, niepłynnością, itp.;
 • wprowadzanie komunikacji alternatywnej (piktogramy, Makaton, PECS);
 • zajęcia grupowe z zakresu psychomotoryki;
 1. Diagnoza i terapia neurologopedyczna osób dorosłych
 • terapia afazji, dyzartrii – pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych, udarach mózgu i innych chorobach neurologicznych;
 • terapia laryngektomowanych – terapia mowy pacjentów po operacjach w obrębia jamy ustnej, gardła i krtani;
 • terapia dysfagii

Ewelina Wańkowicz

psycholog

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na którym ukończyłam psychologię – specjalność kliniczna i neuropsychologia. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam między innymi w szkole, w klinice psychiatrii w Lublinie, w fundacjach, podczas turnusów terapeutycznych i w przedszkolu. W COGITO prowadzę terapię psychologiczną w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Anna Witkowska

lekarz neurolog

Doświadczony, niezwykle lubiany przez dzieci i ceniony przez rodziców i terapeutów z naszego regionu lekarz neurolog. Pani doktor w COGITO  prowadzi konsultacje i diagnozy neurologiczne.

Iwona Wojcieszuk

neurologopeda

Jestem dyplomowanym logopedą, absolwentką Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warszawskiego, Studiów Podyplomowych o kierunku neurologopedia. Jestem doświadczonym pracownikiem placówek oświatowych, Ośrodka Rehabilitacji Dziennej, absolwentką licznych szkoleń z zakresu logopedii i neurologopedii. W COGITO  prowadzę Terapię logopedyczną.