Urlop wypoczynkowy w COGITO 13-17 sierpnia 2018 r.
10 sierpnia 2018
Współpraca z Exemplar logopedia z Częstochowy
27 marca 2019
Pokaż wszystko

Mikropolaryzacja mózgu turnus w COGITO

 

Mikropolaryzacja mózgu turnus w COGITO

Zapraszamy na turnus w maju 2019

ZAPISY W REJESTRACJI 
tel. 570 133 333

9 kwietnia kwalifikacja w Warszawie

Centrum Terapeutyczne „UniqueCenter” Stanisława Chudoby 77f, 03-287 Warszawa (Białołęka),
tel. +48-604-612-401, +48-604-055-356, centrum.terapeutyczne@
uniquecenter.pl · abcterapeuty.pl.
koszt 250 zł
 

07 maja początek turnusu w COGITO
koszt 2000 zł

Inaczej jest zwana przezczaszkową stymulacją mózgu za pomocą prądu stałego (ang. transcranial direct current stimulation – tDCS) jest to należąca do grupy neurorehabilitacyjnych metoda wspomagająca terapię osób z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego.

Główne działanie mikropolaryzacji mózgu polega na normalizacji napięcia mięśniowego, zmniejszeniu wyrazistości patologicznych odruchów postawy i hiperkinezy, zwiększeniu ilości ruchów, zmniejszeniu wyrazistości wadliwych pozycji (skrzyżowanie nóg, zgięcie stóp, zginające ułożenie rąk), pojawienie lub poprawa oparcia, nabycie nowych nawyków ruchowych (pełzanie, siedzenie, stanie, chodzenie, wprawne ręce).

Mikropolaryzacja mózgu wykorzystuje prąd o niskim nateżeniu 1-2mA i stałym kierunku przepływu powodując neuromodulację kory mózgowej, a powtarzana cyklicznie zostaje utrwalona przez CUN. Dzięki temu staje się bardzo ważna częścia rehabilitacji neurologicznej. Przy ostrych schorzeniach mózgu podstawowe lokalizacje oddziaływań mikropolaryzacyjnych stanowiły bezpośrednie projekcje ognisk porażenia.

W badaniach naukowych nad mikropolaryzacja mózgu udowodniono, że średni czas przebywania pacjentów na oddziałach rehabilitacji neurologicznej uległ skróceniu o 1,5 raza w porównaniu z chorymi nie poddanymi terapii. W rezultacie łączna ocena kliniczna, charakteryzująca skuteczność procedur leczniczych, zwiększyła się średnio o 44% (przy tradycyjnych sposobach – średnio o 15%).

Wskazania do mikropolaryzacji mózgu

 • dziecięce porażenie mózgowe,
 • autyzm
 • ADHD
 • zahamowania rozwoju mowy
 • opóźniony rozwój psychomotoryczny
 • zaburzenia funkcji słuchu, wzroku
 • zaburzenia psychiczne,
 • następstwa urazu rdzenia kręgowego i kręgosłupa
 • udary mózgu
 • choroby zwyrodnieniowe mózgu (ch.Parkinsona, ch.Alzheimera)
 • migrena
 • padaczka lekooporna

Przeciwskazania do mikropolaryzacji mózgu

 • Ciała obce, metalowe klipsy, implanty 
 • Rozrusznik serca 
 • Ciąża 
 • Padaczka- przeciwwskazanie względne

Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym tDCS polega na przyłożeniu dwóch elektrod do głowy (anoda, katoda) oraz podaniu prądu o wartości nie przekraczającej zazwyczaj 1mA. Dochodzi wówczas do polaryzacji komórek piramidowych na ich błonie podstawowej w warstwach korowych mózgu. Stymulacja mózgu jest zabiegiem nieinwazyjnym, podczas którego pacjent nie odczuwa żadnego dyskomfortu.

Cykl terapeutyczny polega na 10 codziennych sesjach stymulujących z nie więcej niż 2 dniami przerwy. Mózg poddawany jest od kilku do kilkunastominutowej stymulacji prądem stałym, która odbywa się o stałej porze dnia (co 24 godziny). Podczas podpięcia zaleca się wykonywanie aktywności przyjemnych dla pacjenta, a neurorehabilitacja powinna odbyć się w czasie do 2 godzin po stymulacji prądem. Efekty obserwuje się po około 1-2 miesiącach po zakończonej serii zabiegów stymulujących. W celu uzyskania lepszych rezultatów zaleca się powtórzenie zabiegu, jednak nie wcześniej niż po 2-3 miesiącach.

Zapraszamy Anna Siekierka i Michał Bartoń

 

Komentarze są wyłączone.