2 lutego 2015

Odroczenie realizacji obowiązku szkolnego

16 listopada 2014

Trening Umiejętności Społecznych

Jeżeli Twoje dziecko : nie radzi sobie w kontaktach z rówieśnikami ma problem ze słuchaniem i wykonywaniem poleceń  jest uważane za nieposłuszne  ma zdiagnozowany Zespół Aspergera […]
16 listopada 2014

Zapraszamy na zajęcia grupowe dla dzieci 3-5 letnich z zaburzeniami rozwoju mowy

Zapraszamy na zajęcia grupowe dla dzieci 3-5 letnich z zaburzeniami rozwoju mowy.  Zajęcia prowadzone są w małych grupach( do 6-rga dzieci) przez dwóch terapeutów- logopedę i […]
7 listopada 2014

WNIOSEK o objęcie dziecka Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju