25 marca 2015

Informacja dla studentów, którzy chcą odbyć praktyki w naszej poradni

25 marca 2015

ZAPISY NA SZKOLENIE – Jak pozyskiwać środki finansowe na terapię dziecka niepełnosprawnego

2 lutego 2015

Odroczenie realizacji obowiązku szkolnego

16 listopada 2014

Trening Umiejętności Społecznych

Jeżeli Twoje dziecko : nie radzi sobie w kontaktach z rówieśnikami ma problem ze słuchaniem i wykonywaniem poleceń  jest uważane za nieposłuszne  ma zdiagnozowany Zespół Aspergera […]